top of page

Svoje storitve opravljamo s strokovno usposobljenim kadrom in ustrezno mehanizacijo. Na tem področju imamo že dolgoletne izkušnje. Poleg storitev nudimo tudi izposojo košare za delo na višini 20m, hiab s kamionom 7,5 t ter gozdarsko prikolico 10t.

Hortikulturne storitve

Vzdrževanje in urejanje javnih ter zasebnih površin
Krajinska arhitektura, projektiranje in urejanje vrtov, prakov ter
ostalih površin
Košnja trave, mulčanje površin, obrezovanje žive meje, čiščenje zaraščenih površin
Celotna izvedba zasebnih vrtov in teras
Polaganje travne ruše
Namakalni sistemi

Ostale storitve

Obrezovanje zaščitenih drevesnih vrst ter ostala strokovna arboristična dela
Zdravljenje drevesnih vrst (mikroiniciranje)
Komunalne storitve
Gozdarstvo, strokovno obrezovanje dreves, podiranje dreves v urbanem okolju, sečnja ter spravilo lesa

NUDIMO IZPOSOJO DVIŽNE KOŠARE, AVTODVIGALA IN PREVOZE DO 7,5 t

(tel. 041 663 221)

bottom of page