top of page

O nas

 

Naši začetki segajo že v leto 1996, ko smo se osredotočili na montažo namakalnih sistemov, športnih površin, golf igrišč … Kasneje smo pričeli z urejanjem in vzdrževanjem zelenih površin, tako javnih kot zasebnih. Podjetje se je čez čas specializiralo tudi za izvajanje strokovnih storitev gozdarstva, višinsko obrezovanje in podiranje dreves, ter zdravljenje drevesnih vrst.

Ob izvedbi ureditev upoštevamo določila krajinskega ali vrtnega načrta, samo idejno zasnovo pa vam lahko pripravi naš krajinski arhitekt.

Nosilec strokovnih zunanjih ureditev in posegov je Robert Rogič, inž. vrtnartstva, ki je iz področja hortikulture in gozdarstva strokovno usposobljen, s 25 letnimi delovnimi izkušnjami doma in v tujini.

Naša vizija in poslanstvo

Za vas in z vami načrtujemo, izvajamo, prenavljamo in vzdržujemo zelene površine, individualne vrtove, novogradnje, gospodarske objekte, parke, obcestne prostore in vse ostale zunanje površine ter tako ustvarjamo prijetnejše bivalne pogoje. V okolje vnašamo nove hortikulturne standarde in smernice za sonaravni in trajnostni razvoj okolja.

NUDIMO IZPOSOJO DVIŽNE KOŠARE, AVTODVIGALA IN PREVOZE DO 7,5 t

(tel. 041 663 221)

bottom of page