top of page
O nas
 

Za vas in z vami načrtujemo, izvajamo, prenavljamo in vzdržujemo zelene površine, individualne vrtove, novogradnje, gospodarske objekte, parke, obcestne prostore in vse ostale zunanje površine ter tako ustvarjamo prijetnejše bivalne pogoje. V okolje vnašamo nove hortikulturne standarde in smernice za sonaravni in trajnostni razvoj okolja. Ob izvedbi ureditev upoštevamo določila krajinskega ali vrtnega načrta, samo idejno zasnovo pa vam lahko pripravi naš krajinski arhitekt.

Naše storitve

 

  • Vzdrževanje in urejanje javnih in zasebnih površin

  • Strokovno obrezovanje dreves in žive meje

  • Izvedba zasebnih vrtov

  • Namakalni sistemi, košnja trave, polaganje travne ruše

  • Mulčanje površin in čiščenje zaraščenih površin

  • Zdravljenje dreves

  • Krajinska arhitektura, načrtovanje

  • Ostala arboristična dela (sečnja, spravilo lesa, strokovno višinsko obrezovanje)

NUDIMO IZPOSOJO DVIŽNE KOŠARE, AVTODVIGALA IN PREVOZE DO 7,5 t

(tel. 041 663 221)     

bottom of page